ŠETŘETE SVOJI PENĚŽENKU-VYUŽIJTE DEŠŤOVOU VODU 

Pomáháme přírodě, záleží nám na budoucnosti

Je všeobecně známé, že hladina podzemních vod v České republice v posledních letech neustále klesá. Na tuto situaci reaguje i novela vodního zákona, která u novostaveb neumožňuje odtok dešťových vod do kanalizace, ale je nutné tyto vody zadržet na stavebním pozemku akumulací, vsakem, případně výparem těchto vod. 

SKLADBA SYSTÉMU

Poskytujeme odborné a  komplexní služby v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a důkladně zkoumáme jednotlivé, na sebe navazující technologické postupy a systémy.

Dešťová kanalizace

Spojení střešních svodů s akumulační nádrží nebo vsakovacím objektem zajišťuje dešťová kanalizace. Systém se skládá z lapačů střešních splavenin, PVC KG potrubí a tvarovek, které se pokládají do spádu směrem k nádrži a dodržují se pravidla správné pokládky pro PVC potrubí. 

Akumulační nádrže


Typy pozemních nádrží:
Betonová nádrž vyniká především bezproblémovým umístěním i do míst s vysokou hladinou spodních vod. Jednoduše se usadí na vyrovnané podloží a zasype zeminou.
Plastová nádrž je lehká a umožňuje bezproblémovou manipulaci s nádrží. Plastové nádrže se vyrábí z polyetylenu, případně sklolaminátu a na trhu existuje velké množství výrobců a variant. 

Vsakovací systém


Vsakování vody na pozemku lze vyřešit několika způsoby. Záleží na geologických a vsakovacích podmínkách v daném místě. Nejčastěji se používá podzemní prostor vyplněný štěrkem, dále podzemní prostor vyplněný vsakovacími bloky nebo tunelový systém. Další řešení je využití povrchového zasakování v podobě vsakovacího jezírka.

Filtrační systém


Předčištění dešťových vod je podmínkou pro její další využití. Využívají se filtry s různým stupněm filtrace. Hrubým filtrem je lapač střešních splavenin, který zachytí hrubé nečistoty jako je listí a větvičky. Dalším zařízením je umístění předfiltru před akumulační nádrž, nebo přímo do nádrže, který nám zaručí důkladné oddělení drobných částí, které by se jinak dostali do nádrže. Rozhodnete-li se dešťovou vodou i splachovat WC, případně využít dešťovou vodu pro praní prádla, je posledním krokem umístění jemných filtrů, které zachytí i jemné prachové části.

Čerpací systém


Důležitým prvkem, který nám zprostředkuje kontakt mezi zachycenou dešťovou vodou a jejím dalším využitím je čerpací systém. Čerpacích systémů můžeme použít několik, například domácí automatickou vodárnu, ponorné čerpadlo s automatickým spínáním v kombinaci s expanzní nádobou nebo frekvenčním měničem, ruční nebo automatické dopouštění nádrže. Zvolený systém se posuzuje vždy dle požadavků na využití dešťové vody.


Splnit požadavky právních předpisů je bezesporu finančně a někdy i technicky náročné, ale vhodné technické řešení přispívá k zadržení vody v přírodě, resp. v zemině, i ke zlepšení mikroklimatu v sídlech a tím se zvyšuje kvalita života. Dalším argumentem pro vsakování a akumulaci vody je její zadržení v přírodě pro další možné využití.

DOTACE "DEŠŤOVKA"

Vše co děláme, je promyšlené do posledního detailu.

Vše od prvního návrhu po kompletní stavbu.

Kontaktujte nás a společně si ujasníme Váš záměr 

Zpracujeme odborný posudek


Žádost za Vás podáme a zajistíme akceptaci žádosti


Zpracujeme cenovou nabídku na daný projekt


Projekt zrealizujeme


Po ukončení realizace pomůžeme s administrací pro vyplacení dotace


NEVÍTE SI RADY - POTŘEBUJETE REALIZAČNÍ FIRMU